Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0507 S1.3. Tutkielman teoreettiset ulottuvuudet 5 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Suomen historian professori

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelija hallitsee Suomen historian keskeiset metodiset ja tietoteoreettiset ulottuvuudet etenkin oman tutkielma-aiheensa näkökulmasta. Osio opettaa arvioimaan historiantutkimuksen suuntauksia kriittisesti. Osiossa työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmissä, mikä parantaa opiskelijan työelämävalmiuksia, kuten vuorovaikutustaitoja ja taitoja oman projektin eteenpäinviemisessä.

Sisältö

Kurssin aikana opiskelija pohtii oman tutkielmansa erityiskysymyksiä ja asettaa ne ohjaajan kanssa sovittavan kirjallisuuden avulla laajempaan metodologiseen ja teoreettiseen viitekehykseen. Opiskelija kirjoittaa aiheesta vähintään neljän sivun laajuisen esseen ja osallistuu vertaisseminaarityöskentelyyn pienryhmässä ja verkkoympäristössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen vertaisseminaarityöskentelyyn ja essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. vuoden kevät KL1

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies