Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI1000 A1.1. Ajankohtaisia näkökulmia yleiseen historiaan 5 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Yleisen historian yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella ympäristönsä historiaa kansainvälisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Hän tuntee yleiselle historialle ominaiset ylirajaisuuden ja globaalihistorian käsitteet sekä ymmärtää eurooppalaisen maailman suhdetta muihin kulttuureihin ja globalisoitumiseen.

Sisältö

Osiossa perehdytään yleisen historian ajankohtaisiin näkökulmiin ja saadaan työvälineitä kriittiseen ajatteluun ja lukemiseen. Kurssi koostuu luento-osuudesta, kirjallisuudesta ja harjoitustehtävistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luennot, ryhmätyöskentely ja harjoitustehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. Kohteena yleinen historia (Yleinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies