Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0462 A1.2. Historian olemus 5 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Janne Tunturi

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää käsitystään historiantutkimuksesta. Hän oppii hahmottamaan sen tutkimussuuntauksia sekä niitä yhdistäviä periaatteita.

Sisältö

Osiossa käsitellään historiantutkimusta tieteenä, sen metodeja ja paikkaa tieteiden kentässä. Se koostuu luennoista, kirjapaketista sekä harjoitustehtävistä. Luennot opastavat tehtävien tekemisessä sekä taustoittavat kirjallisuuden käsittelemiä asioita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Donnelly, Mark & Norton, Claire: Doing history (2011) JA Farge, Arlette: The Allure of the Archives (2013) JA Sebastian Conrad: What is Global History (2016)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. Kohteena yleinen historia (Yleinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies