Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0406 A2.1. Keskusteleva historia 5 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Historian perusopintojen P4 Historian taito

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tuottaa historia-alan suullisia ja kirjallisia esityksiä. Lisäksi hän osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä osallistua rakentavasti keskusteluihin.

Sisältö

Osio perehdyttää opiskelijan historiallisen tiedon soveltamis- ja esittämistapoihin. Kurssilla harjoitellaan asiatekstien kirjoittamista, suullista esittämistä sekä keskustelua seminaarissa. Osio koostuu johdantoluennosta (2 h), oheismateriaalista sekä suullisista että kirjallisista harjoitustöistä, jotka käsitellään seminaarissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset

Luennot ja pienryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

harjoitustyöt ja osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Lisätietoja

Mikäli opiskelija on suorittanut vastaavanlaisen Kulttuurihistorian kirjoittaminen -kurssin osana kulttuurihistorian aineopintoja, tämän osion voi korvata suorittamalla A3 Monta historiaa 5 op:tä laajempana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies