Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0030 TIEDON HAKU JA HALLINTA 2 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
Tapio Onnela.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Historian perusopintojen P1. Historian taito

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelijalla on muodostunut käsitys erilaisten verkkotietolähteiden erityisluonteesta. Opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti sekä hakea tietoa erilaisista lähteistä että jäsentää ja käyttää sitä. Hän osaa käyttää olennaisia teknisiä tiedon haku- ja hallintamenetelmiä sekä hyödyntää opinnoissaan verkkopohjaisia oppimis- ja viestintäympäristöjä.

Sisältö

Osio tutustuttaa opiskelijan erilaisiin tiedon verkkolähteisiin. Kurssilla haetaan tietoa omaehtoisesti sekä harjoitellaan tiedon hallintaa ja analysointia. Kurssilla tarkastellaan mm. tiedeyhteisön sähköisiä kommunikointitapoja, sähköisten lähteiden problematiikkaa sekä digitalisoitumista humanistisen kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

verkkokurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Toteutustavat: Verkkotyöskentely
Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen verkkokurssille ja harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

2. vuoden syksy, SL2. Opintojakso kannattaa suorittaa ehdottomasti ennen kandidaattiseminaaria.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mikäli kurssi on jo suoritettu jonkin muun oppiaineen aineopintoihin, tämä osio sekä A2.3. korvataan 5 op:n suorituksella joko osiossa A3. Monta historiaa tai A4. Historian työpaja. (YLHI)

Mikäli kurssit HIST0030 ja HTDK0029 on jo suoritettu jonkin muun historia-aineen aineopintoihin, tehdään osio A4. Suomen historian osa-alueita ja näkökulmia 15 op. laajuisena. (SUHI)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3. METODIOPINNOT (Suomen historia)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies