YLHI0603 A3.2. Liikkuvuus ja monikulttuurisuus/Siirtolaisuus ja matkailu 0–5 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Raita Merivirta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valitsemansa temaattisen alan perustiedot ja käsitys tutkimuksellisista näkökulmista.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija erikoistuu yleisen historian keskeisiin temaattisiin aloihin. 

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Kirjallisuuspaketti ja siihen liittyvät Moodle-tehtävät, tentti tai luento

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme. Kirj. Auvo Kostiainen, Janne Ahtola, Leila Koivunen, Katariina Korpela ja Taina Syrjämaa (2004)
Moch, Leslie Page: Moving Europeans. Migration in Western Europe since 1650 (2003)
Gabaccia, Donna R.: Foreign Relations. American Immigration in Global Perspective (2012)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3. Monta historiaa (Yleinen historia)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies