Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0414 A4. Historian työpaja 0–5 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Heli Paalumäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja hyödyntää opintojensa aikana kartuttamaansa historian tietämystä sekä tiedon hakuun ja hallintaan, viestintään ja projektinhallintaan liittyviä taitoja. Hän osaa arvioida työelämään liittyviä vahvuuksiaan sekä kuvata ja kehittää omaa osaamistaan. 

Sisältö

Opiskelija voi halutessaan sisällyttää aineopintojen kokonaisuuteen historia-alan ammatillista erikoistumista tai kansainvälistymistä tukevia työtehtäviä ja harjoittelua. Opintosuorituksia on mahdollista saada kirjallisista raporteista, jotka liittyvät mm. opintopiirien vetämiseen, seminaari- tai konferenssiavustajana toimimiseen, työharjoitteluun tai oppiaineen projektitöihin.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
 • suomeksi

Työharjoittelu sekä oppimispäiväkirja tai portfolio.

Suorituksesta sovitaan etukäteen. Ohjeita harjoitteluraportin laatimiseksi verkkosivulla:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/historia/historia/opiskelu/opiskeluohjeita/Sivut/harjoittelu.aspx

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Mikäli opiskelija suorittaa tämän kohdan, opintojakso A3 Monta historiaa suoritetaan 5 op pienempänä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A4. Historian työpaja (Yleinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies