Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0614 S1. Yleinen historia tieteenä 5 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Jonkin historia-aineen kandidaatintutkielma

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää maisteriopintojen laadullisen eron kandidaatintutkintoon kuten teoreettisemman lähestymistavan, laajempien aineistojen käytön sekä itsenäisemmän ja vastuullisemman roolin oman osaamisensa kehittämisessä. Hän ymmärtää historiantutkimuksen aseman yhteiskunnassa. Opiskelija tuntee keskeistä historianfilosofista ja -teoreettista keskustelua ja pystyy paikantamaan oman tutkielmansa osaksi laaja-alaista historiatieteellistä keskustelua.

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Johdantoluennoilla (8 h) käsitellään historian asemaa yhteiskunnassa, historiallisen tiedon ja tutkimuksen luonnetta sekä yleisestä historiasta valmistuvien asiantuntijuutta. Kurssilla perehdytään yleisen historian syventävien opintojen tavoitteisiin ja opiskelukäytäntöihin. Kurssin yhteydessä opiskelija laatii maisteriopintoja koskevan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS). Osio suoritetaan oppimispäiväkirjalla.
2. Moodle-kurssilla opiskelija tutustuu ajankohtaiseen keskusteluun historianfilosofisista ja -teoreettisista kysymyksistä lukemalla kurssiaineistoa sekä tekemällä kirjallisia harjoituksia. Kurssi päättyy yhteiseen keskustelutilaisuuteen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luennot, HOPS, Moodle, lukupaketti ja itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja ja Moodle-tehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Maisteriopintojen 1. vuoden syksyn 1. periodi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies