Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0615 S2. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot 10 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisen historian tutkimuksen keskeisiä tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja. Hän osaa arvioida erilaisia lähestymistapoja ja hän pystyy valitsemaan pro gradu -tutkielmaansa soveltuvia ratkaisuja. Hän osaa soveltaa myös toisilla tieteenaloilla käytettyjä käsitteitä ja teorioita historiantutkimukseen.

Sisältö

Osiossa syvennetään tietämystä historiantutkimuksen menetelmistä ja aineistoista sekä tarkastellaan historiantutkimusta osana monitieteistä ihmistieteellistä tutkimuskenttää. Opiskelija perehtyy joko laaja-alaisiin historian metodologiaa kokonaisuudessaan pohtiviin teoksiin tai syventyy erityiskysymyksiin kuten visuaalisuuden, materiaalisuuden tai narratiivisuuden haasteisiin.

Toteutustavat

Kirjallisuuspaketti ja Moodle-tehtävät tai harjoituskurssit tai oman pro gradun metodologisiin ratkaisuihin liittyvä essee

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kirjalliset Moodle-tehtävät tai essee. Moodle-tehtävien suoritusohjeet löytyvät sivulta: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=5438

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Maisteriopintojen 1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjapaketit:

1. Historian teoriaa 5 op

Ankersmit, Frank: Meaning, Truth and Reference in Historical Representation (2012) JA Iggers, Georg G.: Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge (2005) JA Grafton, Anthony: The Footnote. A Curious History (1997)

 

2. Historioitsijan tieto 5 op

Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia (2000) JA Historical Knowledge. In Quest of Theory, Method and Evidence. Ed. Marjatta Rahikainen & Susanna Fellman (2012) JA History and Theory -lehden teemanumeron (vol. 50, 2011: Historical Distance) artikkeleita

 

3. Ajatus, kieli, teksti 5 op

Hyrkkänen, Markku: Aatehistorian mieli (2002) JA Clark, Elizabeth A.: History, Theory, Text. Historians and the Linguistic Turn (2004) JA Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero: Diskurssianalyysi liikkeessä (1999).

 

4. Esine, paikka, kuva

Lehtonen, Turo-Kimmo: Aineellinen yhteisö (2008) JA Cresswell, Tim: Place. A Short Introduction (2004) JA Jordanova, Ludmilla: The Look of the Past. Visual and Material Evidence in Historical Practice (2012)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies