Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0416 A5. Kandidaattiseminaari ja tutkielma 10 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Janne Tunturi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Opintojakso A2 Historian aineistot ja esitykset

Osaamistavoitteet

Kandidaattiseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkielman. Hän pystyy etsimään ja analysoimaan suppeita lähdeaineistoja, rajaamaan tutkimusaihetta, muodostamaan kysymyksenasettelun sekä suhteuttamaan tutkimusongelmansa oleellisiin konteksteihin ja tutkimuskirjallisuuteen. Hän osaa perustella ja dokumentoida väitteensä sekä keskustella omasta ja toisten opiskelijoiden tutkielmista.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tutkimustyön perusteita lähdeaineiston etsimisestä, kysymyksenasettelun muodostamisesta ja kirjoitusprosessista aina viitejärjestelmän tekniseen toteutukseen ja tutkijan eettiseen vastuuseen saakka. Näihin aiheisiin liittyvät harjoitustyöt ja keskustelut palvelevat kandidaatintutkielman tekemistä. Tutkielmassaan (15–20 sivua) opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä käyttäen sekä alkuperäisaineistoa että tutkimuskirjallisuutta. Työ käsitellään seminaarissa opponointikäytännön mukaisesti, minkä jälkeen se viimeistellään. Kandidaattiseminaari on tarkoitettu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Pienryhmäopetus ja itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi suoritetaan, kun kypsyyskoe on hyväksytty.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Arviointi suoritetaan,kun kypsyyskoe on hyväksytty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies