Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0433 Sivuaineen tutkielma 20 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Leila Koivunen ja Taina Syrjämaa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Yleisen historian aineopintojen opintojakso A2 Historian aineistot ja esitykset. Lisäksi on erittäin tärkeätä suorittaa yleisen historian aineopintoihin sisältyvä kandidaatintutkielma.

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tekemään tutkimustyötä sekä organisoimaan ja hallitsemaan laaja-alaista ja pitkäkestoista työprosessia. Hän osaa rakentaa, rajata ja perustella historiantutkimuksellisia ongelmia sekä hankkia, soveltaa ja tuottaa tietoa. Hän osaa dokumentoida ja perustella väitteensä sekä arvioida kriittisesti ja eettisesti tutkimusteemoja ja -menetelmiä.

Sisältö

Sivuainetutkielmassa opiskelija soveltaa tiedollisia, teoreettisia ja metodisia valmiuksiaan käytännön tutkimukseen laatien alkuperäisaineistoa ja tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen noin 40-50 sivun laajuisen tieteellisen opinnäytteen yleisen historian alalta. Metodisesti työ on samankaltainen kuin pro gradu, mutta rajaukseltaan ja aineistoltaan suppeampi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät
6. vuoden syksy
6. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Sivuaineen tutkielma (Yleinen historia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies