Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3015 A1. Estetiikka ja yleinen taiteenteoria I 2 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Lotta Kähkönen/Tuomas Tolonen

Osaamistavoitteet

Estetiikan historian yleiskuvan hahmottaminen sekä tärkeimpien estetiikan ajattelijoiden keskeisten ajatusten tunteminen. Opiskelija ymmärtää, miten esteettinen ajattelu on yhteydessä eri aikojen kirjallisuuskäsitykseen ja kirjallisuudentutkimukseen.

Sisältö

Tutustutaan estetiikan teoriaperinteeseen ja sen yhteydessä muuttuvaan kirjallisuuskäsitykseen.

Toteutustavat

Luento TAI itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Huom. Luentokurssi järjestetään joka toinen vuosi, jolloin opiskelijoiden on suositeltavaa osallistua opetukseen. Seuraava luentokurssi pidetään kevätlukukaudella 2018 (Tuomas Tolonen). Kirjatentti suoritetaan tenttiakvaariossa (tentin ottaa vastaan Lotta Kähkönen)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Oppimateriaalit:

Kirjatentti pääaineopiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille: Vuorinen, Estetiikan klassikoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies