Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3065 A6.1. Proseminaari I: Kirjallisuudentutkimuksen harjoituskurssi 4 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Aino Mäkikalli/Anna Vuorinne/Lotta Kähkönen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Mikäli opiskelija aikoo suorittaa Proseminaarin I:n kevätlukukaudella, Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset täytyy suorittaa viimeistään tammikuussa.

Osaamistavoitteet

Osaa analysoida kirjallista tekstiä asettamalla sen relevanttiin kontekstiinsa ja käyttää kirjallisuudentutkimuksen teoreettisia käsitteitä ja tutkimuskirjallisuutta itsenäisesti ja kriittisesti oppimiaan tiedonhankintataitoja hyödyntäen.

Sisältö

Tutustutaan monipuolisesti kirjallisuudentutkijan toimintatapaan mm. analysoimalla kirjallisuudentutkimuksen tekstejä sekä harjoitellaan kirjallisuutta koskevien tieteellisten kysymysten asettamista ja niihin vastaamista. Seminaarissa harjoitellaan myös informaatiolukutaitoa ja tiedonhankintataitoja mm. opetukseen sisältyvän kirjastokäynnin yhteydessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Kaksi ryhmää syyslukukaudella, yksi ryhmä kevätlukukaudella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Pääaineopiskelijoita suositellaan suorittamaan opintojakso 2. vuoden keväällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A6. Proseminaari (Yleinen kirjallisuustiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies