Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3066 A6.2. Proseminaari II 6 op

Osaamistavoitteet

Itsenäisen tutkimustyön harjoittelu, kyky tuottaa tieteellistä tekstiä ja tarkastella kriittisesti toisten tuottamia tekstejä sekä harjaantuminen analyyttisessä keskustelussa.

Sisältö

Harjoitellaan kirjallisuutta koskevien tieteellisten kysymysten asettamista ja niihin vastaamista.
Opiskelijat kirjoittavat tutkielmansa, esittelevät niitä muille seminaarilaisille ja harjoittelevat opponoimista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

Ennen seminaarin aloittamista tulee esittää seminaarin pitäjälle ideapaperi tulevan proseminaarityön aiheesta ja näkökulmasta. Seminaari suoritetaan pääsääntöisesti yhden lukukauden aikana. Pääaineopiskelijat viimeistelevät seminaaritutkielmansa kandidaatintutkielmaksi. Tämän jälkeen opiskelija lähettää ohjaajalle työnsä sähköisen version, joka tarkastetaan plagiaatintunnistusohjelmalla. Hyväksytystä tarkastuksesta laitetaan (omaksi sivukseen) merkintä kandidaatintutkielmaan, joka toimitetaan oppiaineeseen arkistoitavaksi. Turnitin-ohjelmasta saatava todistus on toimitettava oppiaineesta tiedekuntaan ennen kuin opiskelija voi ilmoittautua ja osallistua HuK-kirjoituskokeeseen, joka kirjoitetaan kandidaatintutkielman pohjalta. Tarkempia tietoja plagiaatintarkastuksesta on humanistisen tiedekunnan sivulla
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielmat/Sivut/home.aspx

Huom! Pakollinen kirjallisen viestinnän kurssi on suoritettava ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Pääaineopiskelijoita suositellaan suorittamaan opintojakso 3. vuoden syksyllä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A6. Proseminaari (Yleinen kirjallisuustiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies