Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3070 A6.5. Työharjoittelu 4–6 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Lotta Kähkönen

Osaamistavoitteet

Työelämään orientoituminen opintoja vastaavalla alalla, valmius soveltaa opinnoissa hankittua tietoa työelämässä ja asiantuntijuuden kehittyminen.

Sisältö

Esimerkiksi 3 kuukautta kestävä työharjoittelu alalla, jolla on mahdollista hyödyntää ja soveltaa yleisen kirjallisuustieteen opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Työharjoittelu ja kirjallinen raportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan opintojakson suorittamista varten. Suorituksesta sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa. Opiskelija laatii harjoittelusta noin 6-8 sivun mittaisen raportin, jossa hän kertoo missä harjoittelu suoritettiin, miten kauan se kesti ja millaisia työtehtäviä harjoittelujaksoon sisältyi. Lisäksi raportissa voi pohtia mm. seuraavia asioita: mikä merkitys harjoittelulla on omille opinnoille, miten jo suoritetut opinnot tukivat harjoittelua, mitä harjoittelija oppi omasta alastaan ja millaisia lisävalmiuksia alalle mahdollisesti vielä opintojen lisäksi tarvitaan. Raportti tulee palauttaa parin kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä ja siihen liitetään kopio työtodistuksesta.

Neljä opintopistettä saa kahden kuukauden, viisi opintopistettä kolmen kuukauden ja kuusi opintopistettä neljän kuukauden kokoaikaisesta harjoittelusta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A7. Valinnaisopintoja, pääaineopiskelijat (Yleinen kirjallisuustiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies