Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI8907 P1 Johdatus taidehistoriaan tieteenalana 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Lehtori Lars Saari / Yliopistonlehtori Johanna Frigård
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee länsimaisen taidehistorian tutkimusalueet sekä taidehistorian pääpiirteet. Hän on perehtynyt erilaisiin taiteesta kirjoittamisen tapoihin sekä taidehistorian keskeisimpiin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija ymmärtää taiteen käsitteen aikasidonnaisuuden ja sen historiallisen muuntuvuuden. Opiskelija perehtyy kuvan formaalisia aspekteja koskeviin käsityksiin - kuvatilan kysymyksiin, kuvan materiaalisen rakentumisen periaatteisiin, värioppeihin sekä näiden historiallisiin konteksteihin. Opiskelija ymmärtää arkkitehtuurin klassisen kielen perusteet sekä hallitsee keskeisen arkkitehtuurisanaston.

Sisältö

Taidehistorian historia ja keskeiset menetelmät. Taidekäsitteen historiallisen muuntuvuuden pääpiirteet. Kuvan formaalisten aspektien historiaa - tilankuvaus, tyylit. Kuvan materiaalisuus. Arkkitehtuurin kieli ja sanasto.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Syyslukukaudella 2016 Johdatus taidehistoriaan tieteenalana -kurssin kuulustelu on pakollinen kaikille, koska se toimii myös taidehistorian perusopintojen sivuaineen opiskeluoikeuteen oikeuttavana tasokokeena. Sivuaineoikeutta varten tasokokeen arvosanan on oltava vähintään 3/5.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Lukkarinen & Elovirta (toim.): Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa. 1998. 

2. Vakkari, Johanna (toim.): Perspektiivi kuvataiteen historiassa. 2015, s. 15-63.

3. Kurssilla jaettavat aineistot.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies