Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2621 P2 Näkökulmia kuviin ja ääniin 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Lehtori Lars Saari / Yliopistonlehtori Johanna Frigård
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Yleiskuvaus

Järjestävät oppiaineet: Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria

Osaamistavoitteet

Opiskelija on omaksunut visuaalisen, auditiivisen ja audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen liittyvät keskeiset lähestymistavat analyysiesimerkkien avulla.

Sisältö

Luentosarja esittelee lähestymistapoja visuaalisten, auditiivisten ja audiovisuaalisten ilmiöiden tarkasteluun esimerkkien avulla. Harjoitusosuudessa syvennytään tarkemmin joko visuaaliseen, auditiiviseen tai audiovisuaaliseen analyysiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Yhteinen luento-opetus (2 op), mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria.
Oppiainekohtaiset harjoitustehtävät (3 op).

Sivuaineopiskelijat

Lukuvuonna 2016-2017
Taidehistorian sivuaineopiskelija voi suorittaa opintojakson osallistumalla luennoille (2 op) ja korvaamalla harjoitusosan tentillä (3 op) tai korvaamalla koko jakson (5 op) kirjatentillä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Osallistuminen luentokurssille ja hyväksytyt harjoitustyöt.
Harjoituskurssi on pakollinen taidehistorian pääaineopiskelijoille.

Sivuaineopiskelijat

Lukuvuonna 2016-2017
Taidehistorian sivuaineopiskelija voi suorittaa opintojakson osallistumalla luennoille (2 op) ja korvaamalla harjoitusosan tentillä (3 op) tai korvaamalla koko jakson (5 op) kirjatentillä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2016-2017

Sivuaineopiskelijat:

Koko opintojakson korvaava kirjallisuus (5 op) löytyy taidehistorian intranet-sivuilta.

Harjoitusosan korvaava kirjallisuus (3 op):

Ijäs, Minna, Kuusamo, Altti & Niemelä, Riikka (toim.), Kuinka tehdä taidehistoriaa?. 2010.
Kuusamo, Altti
, "Symbolin käsitteen kaksi puolta". Taidehistoriallisia tutkimuksia 42. 2011, s. 47–69.
Ockenström, Lauri & Fält, Katja
, "Ikonografia." Taidetta tutkimaan - menetelmiä ja näkökulmia. 2012, s. 189–208.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies