Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI8910 P5 Taiteen historia renessanssista nykyaikaan 3 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Lehtori Lars Saari / Yliopistonlehtori Riikka Stewen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on jäsentynyt kokonaiskuva länsimaisesta taidehistoriasta 1400-luvulta nykypäivään asti ulottuvalla ajanjaksolla. Opiskelijalla on tärkeimpien taiteen alueiden ja kausien sekä teosten ja taiteilijuuksien perustuntemus.

Sisältö

Länsimaisen taiteen alueet, kaudet, teokset ja taiteilijat 1400-luvulta nykyaikaan saakka.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Honour, Hugh & Fleming, John, Maailman taiteen historia. Uud. painos. 2001, s. 422–513, 574-739, 772-887, sanasto 888-900. (engl. A World History of Art, ruots. Konsten genom tiderna).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies