Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2573 A4 Museoinstituution historia ja kritiikki 6 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Riikka Stewen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee eurooppalaisten ja/tai yhdysvaltalaisen museoinstituutioiden syntyhistorian ja kehitysvaiheiden pääpiirteet. Hän ymmärtää instituutiokriittisen ajattelun lähtökohdat ja tuntee instituutiokriittisen keskustelun historiaa ja nykytilaa. Hän osaa analysoida kriittisesti taidemaailman erilaisia institutionaalisia käytäntöjä.

Sisältö

Museoinstituution synty Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Instituutiokriittinen taide. Instituutiokritiikin peruskysymyksiä.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja/tai korvaava kurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Heiser, Jörg, All of a Sudden. Things that Matter in Contemporary Art. 2008 Reprinted 2010.

2. McClellan, Andrew, The Art Museum from Boullée to Bilbao, 2008.

3. Rajakari, Päivi (toim.), Mitä meillä oli ennen Kiasmaa? Kokoelmatoiminnan vaikuttavuus. Valtion taidemuseo – Museologia 2, 2008. (Huom. teos on lainattavissa myös taidehistorian toimistosta.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies