Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2575 A4b Museoinstituutiot: kenttäkurssi 2 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot sekä Museoinstituution historia ja kritiikki -kirjatentti (A4a) suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu erilaisiin taiteen kentän toimijoihin ja instituutioihin. Hän osaa esitellä niiden historiallista muodostumista ja analysoida niitä ja niiden käytäntöjä kriittisesti.

Sisältö

Tutustuminen vuosittain vaihtelevalla ohjelmalla museokokoelmiin, gallerioihin, näyttelyihin, taidekouluihin, taiteilijoiden työhuoneisiin kotimaassa sekä mahdollisesti ulkomainen ekskursio.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen kenttäkurssin ohjelmaan, jossa analysoidaan taideinstituutioita ja tutustutaan kohteisiin. Opiskelija valmistaa ja suorittaa kohteiden esittelyjä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakamat, annettuihin tehtäviin liittyvät.

Lisätietoja

Opintojaksolle on ilmoittauduttava ennakkoon. Ilmoittautumisesta tiedotetaan kevätlukukauden 2017 alussa opetusohjelmassa ja taidehistorian opiskelijoiden sähköpostilistalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies