Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2580 A6 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Johanna Frigård
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijat: suorittavat proseminaarin ja kandidaatintutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen

Sivuaineopiskelijat: voivat suorittaa proseminaarin halutessaan. Sivuaineopiskelijat eivät suorita kypsyysnäytettä proseminaarin yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen työskentelyn perusteet: tiedonhaun, lähdekritiikin ja tieteellisen tekstin kirjoittamisen periaatteet. Hän osaa valita ja rajata tutkimusaiheen sekä asettaa tutkimuskysymykset. Hän osaa laatia tutkimussuunnitelman ja tutkielman. Hän ymmärtää tieteellisen keskustelun ja tutkimusetiikan perusteet.

Sisältö

Tieteellisen työskentelyn perusteet: tiedonhaku, lähdekritiikki, analyysi, tutkielman kirjoittaminen, tieteellinen keskustelu. Proseminaarissa harjoitellaan tutkimuksen tekoa tekemällä tutkimussuunnitelma ja kirjoittamalla ja esittelemällä kandidaatintutkielma. Lisäksi toimitaan toisen opiskelijan työn opponenttina. Lopullinen versio tutkielmasta palautetaan seminaarikäsittelyn jälkeen, ja siinä huomioidaan keskustelussa ilmitulleet asiat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Osallistuminen seminaariin, kurssilla jaettavaan oppimateriaaliin perehtyminen sekä itsenäinen työskentely. Koko lukuvuoden kestävä seminaari.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

Osallistuminen seminaariin ja tutkielman kirjoittaminen sekä kandidaatin tutkintoon liittyvä kypsyysnäyte (vain pääaineopiskelijat).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarissa jaettavat.

Opinnäytetöiden ohjeistus

 

Lisätietoja

Proseminaariin ilmoittaudutaan syyslukukauden alussa NettiOpsussa. Ilmoittautumisaika ilmoitetaan myöhemmin. Kurssille otetaan 12 opiskelijaa opintojen edistyneisyyden (op) mukaan. Pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies