Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2182 A7 HOPS - Henkilökohtainen opintosuunnitelma 0 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Johanna Frigård

Osaamistavoitteet

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa opiskelija suunnittelee opintojensa etenemisen osatavoitteiden kautta. Apuna suunnitelman laatimisessa käytetään HOPS-lomaketta tai eHOPS-työkalua (NettiOpsu) ja ohjeistusta.

Sisältö

Taidehistorian pääaineopiskelijat laativat proseminaarivuoden aikana opinto­suunnitelman vastuuopettajan kanssa. Lomake tai eHOPS tehdään ensin itsenäisesti, ja siitä keskustellaan vastuuopettajan vastaanotolla.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja keskustelu vastuuopettajan kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

HOPSin laatiminen on pääaineopiskelijoille pakollista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Humanistisen tiedekunnan HOPS-ohjeistus ja lomakkeet

Lisätietoja

HOPSin tekeminen on pääaineopiskelijoille pakollista, ja aineopinnoista saa loppumerkinnän vasta HOPSin hyväksymisen jälkeen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies