Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2178 S4b Arkkitehtuurin, tilan ja rakennussuojelun tutkimus 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kyseiseen erityisalaan. Jakso syventää erityisalaan liittyvien lähestymistapojen, näkökulmien ja teorioiden hallintaa.

Sisältö

Opintojaksossa erikoisalueet on ryhmitelty temaattisesti tai lähestymistapojen mukaan.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai kurssi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi teos korvaa pääsääntöisesti 2 op, ellei toisin mainita. Tentittävä kokonaisuus sovitaan kuitenkin suorituksen vastaanottajan kanssa. Myös esseesuorituksesta on oltava yhteydessä aina suorituksen vastaanottajaan.

 • Burgin, Victor, In/Different Spaces. Place and Memory in Visual Culture. 1996.
 • Choay, Françoise, The Invention of the Historic Monument. 2001. / L'Allegorie du patrimoine. Nouvelle édition revue et corrigée. 1996.
 • Colquhoun, Alan, Essays in Architectural Criticism. Modern Architecture and Historical Change. 1981.
 • Denslagen, Wim, Architectural restoration in Western Europe: controversy and continuity. 1994.
 • Etlin, Richard, Symbolic Space. French Enlightenment Architecture and its Legacy. 1994.
 • Foster, Hal, The Art-Architecture Complex. 2011.
 • Frampton, Modern Architecture. A Critical History. 1985.
 • Jokilehto, Jukka, A History of Architectural Conservation. 1999.
 • Porphyrios, Demetri, Sources of Modern Eclectism. 1982.
 • Rykwert, Joseph, The First Moderns. The Architects of the EighteenthCentury. 1980. (3 op)
 • Modernismi historismi. Abacus ajankohta. JA Arkkitehtuuri on totta. Abacus ajankohta 2. (yht. 1 op)
 • Modernity and the Classical Tradition. Architectural Essays 1980-1987. 1989.
 • Rykwert, On Adam's House in Paradise. The Idea of the Primitive Hut in Architectural History. 1993.
 • Vale, Lawrence J., Architecture, Power, and National Identity. 1992;
 • Vidler, Anthony, The Writing of the Walls. 1987.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S4 Erikoiskurssit (Taidehistoria)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies