Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2186 S4f Harjoittelu tai käytännön työ 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Johanna Frigård

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen taidehistorian alan työtehtävistä ja oppii soveltamaan tietojaan käytännön tehtävissä. Lisäksi hän harjaantuu arvioimaan työssäoppimistaan.

Sisältö

Noin kolmen kuukauden mittainen työharjoittelu tai projekti, jolle tulee yliopiston ulkopuolinen ohjaaja.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Harjoittelusta sovitaan etukäteen harjoitteluvastaavan kanssa. Harjoittelun jälkeen harjoitteluvastaavalle toimitetaan viisisivuinen loppuraportti ja työtodistus. Raportin tulee sisältää seuraavat osiot: 1. Työharjoittelupaikka, työharjoittelun ajankohta ja työtehtävät 2. Työtehtävien vaatimat taidot ja valmiudet 3. Aiemman osaamisen soveltaminen ja uusien valmiuksien kehittyminen 4. Harjoitteluun kohdistetut odotukset ja niiden toteutuminen eli harjoittelun anti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työharjoitteluohjeistus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S4 Erikoiskurssit (Taidehistoria)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies