Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2589 S5 Seminaari 10 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot ja S1 TAI S2a

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tuottamaan tekstiä, joka sekä muodoiltaan että sisällöltään täyttää tieteelliset kriteerit. Hän osaa muotoilla tutkimusongelman ja oppii rajaamaan tutkimusalueensa ja hallitsee siihen liittyvän lähdeaineiston ja tarkastelee aiempaa aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta kriittisesti vertaillen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin.

Sisältö

Seminaari perehdyttää tutkimustyöhön ja tieteelliseen ajatteluun sekä antaa systemaattisia valmiuksia pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn kahden lukukauden aikana: tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmän laadinta ja sen puolustaminen, opponointi sekä kirjallisia tehtäviä.

Toteutustavat

Koko lukuvuoden kestävä seminaari.
Seminaarin voi aloittaa syksyllä ensimmäisellä periodilla tai keväällä kolmannen periodin alussa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tutkimussuunnitelma ja esitelmä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan seminaarin yhteydessä.

Pro gradu -ohjeistus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies