Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2590 S6 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää saamiaan tutkimuksellisia valmiuksia tieteellisen kokonaisesityksen laadintaan: hän hallitsee menetelmät, aiheenrajauksen ja keskeisen aiheeseen liittyvän tutkimusmateriaalin ja kykenee harjoittamaan tarvittavaa lähdekritiikkiä. Opiskelija kykenee argumentoimaan tekemänsä ratkaisut ja osaa soveltaa sisäistämiään teoreettisia malleja ja lähestymistapoja tutkimaansa aineistoon. Lisäksi hän osaa perustella johtopäätöksensä selkeästi hyvällä äidinkielellä.

Sisältö

Tutkielman kirjoittaminen opiskelijan valitseman aineiston pohjalta seminaarissa annettujen yleis- ja erityisohjeiden ja omakohtaisesti valittujen menetelmien mukaan.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielman laadinnasta neuvotellaan professorin kanssa, joka myös vastaa tutkielman ohjauksesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies