Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LITE0001 P1b. Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteet
Vastuuhenkilö
Aino Mäkikalli/Viola Capkova
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään kirjallisuus-käsitteen monimuotoisuuden, tutustuu keskeisiin kirjallisuudentutkimuksen käsitteisiin ja osa-alueisiin ja hahmottaa kirjallisuuden historiallisuuden.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kirjallisuudentutkimuksen osa-alueisiin ja peruskäsitteisiin. Kurssi johdattelee myös lajiteorian perusteisiin, tekijyyden ja lukijuuden erilaisiin näkökohtiin ja painottaa kontekstin merkitystä. Kurssin yhteydessä opiskelijoille annetaan ohjeistusta kirjallisuudentutkimuksen opiskelu- ja tenttimiskäytännöistä. Kurssiin sisältyy myös kirjastokäynti, jolla perehdytään painettujen ja elektronisten aineistojen käyttöön ja kirjaston palveluihin.

Toteutustavat

Kurssi on pakollinen luentokurssina. Kirjallisuusaineen pääaineopiskelijat, jotka opiskelevat toista kirjallisuusainetta sivuaineena, suorittavat kurssin kirjatenttinä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin yhteydessä tentitään teoksesta Johdatus kirjallisuusanalyysiin (toim. Mäkikalli, Steinby) s. 9-56. Kotimaisen kirjallisuuden pääaineopiskelijat, jotka opiskelevat yleistä kirjallisuustiedettä sivuaineena, tenttivät teoksen Barry, Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory. Yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat, jotka opiskelevat kotimaista kirjallisuutta sivuaineena, tenttivät Koskela & Rojola, Lukijan ABC-kirja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, perusopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies