Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR6021 Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset 5 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Hanna Meretoja

Osaamistavoitteet

Erilaisten kirjallisuustieteen tutkimussuuntauksien ja niiden kontekstien ymmärtäminen.

Sisältö

Perehtyminen kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin teoriasuuntauksiin. Pääpaino on 1900-luvun jälkipuoliskon suuntauksissa ja nykyteorioissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento TAI itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Suoritetaan osallistumalla opetukseen ja kirjoittamalla oppimispäiväkirja. Luentokurssin yhteydessä luetaan oheismateriaalia, joka sovitaan kurssikohtaisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaalista sovitaan kurssikohtaisesti.

Mikäli opiskelija suorittaa aineopinnot molemmissa kirjallisuusaineissa, hän suorittaa sekä luentokurssin että kirjatentin. Hän tenttii seuraavat kirjat: Garrard, Ecocriticism; Rooney (ed.), The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory (s. 1 - 52, 211 - 231, 283 - 302). Jefferson & Robey (toim.), Modern Literary Theory: A Comparative Introduction.

Lisätietoja

Pakollinen luentokurssina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies