Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1618 A3. YLEINEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Lappalainen/ N.N.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia tuntemaan maailmankirjallisuuden historiaa periodeittain ja tutustua niitä edustaviin kirjailijoihin ja teoksiin.

Sisältö

Perehtyminen länsimaiden kirjallisuuden historian, vaiheiden ja virtausten pääpiirteisiin ja muutamiin klassikkoteoksiin.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely TAI luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Opintojakson voi suorittaa perusopintojen loppuvaiheessa, mikäli opintojaksot P3.1. ja P3.2. on suoritettu.

Tentit ja esseesuoritukset voi tehdä periodeilla I, II ja IV. Vaihtoehtoisesti voi suorittaa tähän kohtaan Yleisen kirjallisuustieteen järjestämät kurssit P3.1.a. Yleinen kirjallisuuden historia I, osa 1, (2 op) JA P3.1.b. Yleinen kirjallisuuden historia I, osa 2 (2 op).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson kirjatenttinä suorittavat lukevat seuraavat teokset:

Tutkimuskirjallisuus:

Vartiainen, Kirjallisuuden länsimaista historiaa: antiikista modernismiin (s. 23 - 104, 153 - 196, 212 - 275, 288 - 300, 303 - 344, 365 - 416).

Kaunokirjallisuus:

Sofokles, Kuningas Oidipus; Dante, Jumalainen näytelmä (laulut 1 - 12 osasta Helvetti); Shakespeare, Hamlet; Cervantes, Don Quijote (tekijän esipuhe ja luvut 1 - 10); Austen, Ylpeys ja ennakkoluulo; Dostojevski: Rikos ja rangaistu; Ibsen, Nukkekoti Majakovski: Pilvi housuissa; Woolf, Orlando; Sarraute: Lapsuus; Morrison: Sinisimmät silmät.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies