Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0207 P1. Mediatutkimuksen johdantokurssi 2 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Veijo Hietala

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen humanistisen mediatutkimuksen teoreettisista lähtökohdista ja lähestymistavoista sekä mediatutkimuksen keskeisistä käsitteistä.

Sisältö

Humanistisen mediatutkimuksen luonne ja keskeiset teoreettiset näkökulmat. Eri medioiden tutkimusta yhdistävät käsitteet.

Toteutustavat

Luennot sekä loppukuulusteluun luettava tenttikirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen sekä kirjallinen loppukuulustelu, joka on SYYSLUKUKAUDELLA 2016 samalla pääsykoe mediatutkimuksen sivuaineekseen haluaville.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Opetuksen ajankohta on 1. vuoden 1. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lule: Understanding Media and Culture: An Introduction to Mass Communication (2013, osin)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies