Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU1026 P2. MEDIAHISTORIA 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Teinilä

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää mediakehityksen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Opiskelija tietää, kuinka mediainstituutiot, -käytöt ja -välineet ovat kehittyneet sekä tunnistaa estetiikan ja mediateknologian muutosten välisiä kytköksiä.

Sisältö

Mediahistorian taju. Median ja sen käytön kronologinen historia. Historian merkitys nykyisen mediakulttuurin kehityspiirteiden ja tulevaisuuden ymmärtämisessä.

Toteutustavat

Luennot ja lukemisto.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja kotitentti opetuksesta ja lukemistosta opetuksen yhteydessä sovittavalla tavalla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukemisto, joka koostuu sekä välinekohtaisista että temaattisista mediakulttuurin historiallisia muutoksia tarkastelevista artikkeleista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies