Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU1025 P3. MEDIAN TUOTANTO JA VASTAANOTTO 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Lehtori Jukka-Pekka Puro

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisten mediaesitysten sisältöjen tuotantoon ja vastaanottoon liittyviä teoreettisia ja käsitteellisiä lähestymistapoja sekä osaa soveltaa näitä erilaisten media-aineistojen tulkinnassa.

Sisältö

Mediatuotanto, -talous ja -kulutus sekä median sääntely. Mediaesitysten tuotantokriittinen tutkimus. Median yleisöt ja vastaanottotutkimus. Mediajohtaminen.

Toteutustavat

Luennot, tenttikirja, kurssikirja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen sekä sähköinen tentti opetuksesta (2 op) ja tenttikirjasta (2 op). Kurssikirja (1 op) suoritetaan ryhmätyönä luennoilla annettavan ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirja: Nieminen & Pantti (2009/2012), Media markkinoilla

Kurssikirja: Malmelin & Villi (2015), Mediajohtaminen


 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies