Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0208 P4. Media-analyysi: historia, tuotanto, vastaanotto 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Teinilä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee mediaesitysten tuotannon, vastaanoton ja historian tutkimuksessa tarpeellisten analyyttisten ja kriittisten taitojen perusteet.

Sisältö

Median tuotannon, vastaanoton ja historian tutkimus. Erilaisten media-aineistojen analyysin harjoittelu. Tutkimuslähteiden käyttö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Pääaineopiskelijat: osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.
Sivuaineopiskelijat: esseesuoritus vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositeltu suoritusajankohta:
Pääaineopiskelijat 1. vuoden syksy, sivuaineopiskelijat 3. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus kurssin aikana sovittavalla tavalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies