Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0206 Näkökulmia kuviin ja ääniin 5 op

Yleiskuvaus

Järjestävät oppiaineet: mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on omaksunut visuaalisen, auditiivisen ja audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen liittyvät keskeiset lähestymistavat analyysiesimerkkien avulla.

Sisältö

Luentosarja esittelee lähestymistapoja visuaalisten, auditiivisten ja audiovisuaalisten ilmiöiden tarkasteluun esimerkkien avulla. Harjoitusosuudessa syvennytään tarkemmin joko visuaaliseen, auditiiviseen tai audiovisuaaliseen analyysiin.

Toteutustavat

Luentokurssi (2 op) ja harjoitukset (3 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen luentokurssille ja hyväksytyt harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Periodit 1-2.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus kurssin aikana sovittavalla tavalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies