Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0144 S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Professori Jukka Sihvonen
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee mediatutkimuksen eri tutkimussuuntausten ja teoriaperinteiden filosofisia lähtökohtia sekä ymmärtää niiden taustaoletusten keskeiset erot ja kytkennät. Valmiudet teoreettiseen ajatteluun ja tutkimustyön tekemiseen vankistuvat.

Sisältö

Perehtyminen taiteiden ja mediatutkimuksen filosofisiin peruskäsitteisiin ja näkökulmiin.

Toteutustavat

Luentoseminaari tai -kurssi, opintopiirityöskentely tai itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies