Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0159 S1.b Mediatutkimuksen teoriaperinteet 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Professori Susanna Paasonen
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on vankka tietämys mediatutkimukseen kytkeytyvistä teoriaperinteistä ja -suuntauksista sekä niitä keskeisesti edustavista tutkijoista. Hän hahmottaa eri suuntausten erityispiirteet ja pystyy tunnistamaan niitä edustavien tutkijoiden välisiä yhteyksiä ja eroja.

Sisältö

Perehtyminen alkuperäistekstien kautta mediatutkimuksen oppialaluonteen kannalta keskeisiin teoriaperinteisiin, näkökulmiin ja kysymyksiin. Suoritus voi liittyä opiskelijan pro gradu -tutkielman teoreettiseen kehykseen.

Toteutustavat

Luentoseminaari tai -kurssi, opintopiirityöskentely tai esseesuoritus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies