Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU1024 S2. GRADUSEMINAARI 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu median tutkimisessa vaadittavat taidot ja pohjustaa pro gradu -tutkielmaa.

Sisältö

Mediatutkimuksen teorioiden, näkökulmien ja käsitteiden soveltaminen itsenäi­sessä tutkielmassa, joka on pohjana laajemmalle pro gradu -tutkielmalle.

Toteutustavat

Kahden periodin seminaarityöskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaarin aikana jokainen osanottaja laatii yhden laajahkon harjoitustyön. Pääaineopiskelijoilla opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisen syventäviä opintoja varten.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies