Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0050 S5. PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Tieteellisen tutkimuksen perusvalmiuksien hallinta. Opiskelija kykenee omatoimiseen tiedonhakuun sekä käsittelemään laajoja tiedollisia kokonaisuuksia monipuolisesti. Hän osaa eritellä olemassa olevaa tietoa ja pystyy arvioimaan sitä kriittisesti. Opiskelija yhdistelee, soveltaa ja tuottaa tietoa itsenäisesti, ja hän hallitsee hyvän ja ymmärrettävän tieteellisen ilmaisun. Korkeimpiin arvosanoihin yltävät tutkielmat perustuvat opiskelijan omaan tieteelliseen ajatteluun ja luovaan ongelmanasetteluun sekä sisältävät teoria- ja/tai metodikehittelyä.

Sisältö

Itsenäisesti laadittu laajahko tutkielma, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyy­tensä valitsemaansa aiheeseen sekä taitonsa tuottaa sitä koskeva, johdonmukaisesti rajattu ja rakennettu tutkimuksellinen kokonaisuus, joka sisältää myös uutta tietoa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa aihepiiriään koskevan aiemman tutkimuksen, kykenevänsä jäsentämään aiheen käsittelyn sekä käyttämään kielellisesti moitteetonta tieteellistä esitystapaa. Hän osoittaa pystyvänsä soveltamaan mediatutkimuksen teorioita ja metodeja tutkimusongelmansa edellyttämällä tavalla. Sivuaineopiskelijat kirjoittavat pääaineopiskelijoita suppeamman tutkielman.

Vaadittavat opintosuoritukset

Laajuudeltaan 60 - 90 sivun mittainen tieteellinen tutkielma, joka kansitetaan esitarkastuksen ja plagiaatintarkastuksen jälkeen. Sivuainetutkielman laajuus on 40 - 50 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Sanallinen arviointi. Arvosana seitsenportaisella asteikolla improbatur-laudatur, sivuainetutkielmassa 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies