Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUPU2506 S6 Sivuaineen tutkielma 20 op
Vastuutaho
Sukupuolentutkimus
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolentutkimuksen teoretisointeja ja metodologiaa tutkimusasetelmansa edellyttämällä tavalla. Hän on perehtynyt sukupuolentutkimukselliseen ongelmanasetteluun ja tutkimustyöhön. Opiskelija kykenee kirjoittamaan laajahkon tieteellisen tutkielman.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa ohjaajan tukemana tutkielman (n. 40-50 s.), jossa hän osoittaa perehtyneisyytensä valitsemaansa sukupuolentutkimukselliseen aiheeseen. Tutkielman aiheesta sovitaan tutkimusseminaaria ohjaavan professorin kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Sivuaineen tutkielman kirjoittamisesta sovitaan professorin kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies