YKIR2207 S3.5. Postkoloniaalinen ja etninen kirjallisuus 6 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Lotta Kähkönen

Osaamistavoitteet

Ks. tavoitteet kohdassa S3.

Sisältö

Ks. sisältö kohdassa S3.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Said, Orientalism; Bhabha, The Location of Culture; Brah, Cartographies of Diaspora; Spivak, Maailmasta kolmanteen; Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature; Bart-Moore-Gilbert et al. (ed.), Postcolonial Criticism; Ahokas & Kähkönen (toim.), Vieraaseen kotiin; Ilmonen, Caribbean Journeys; Parry, Postcolonial Studies. A Materialist Critique; Lazarus (toim.), Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies; Morrison, Beloved (Minun kansani, minun rakkaani); Baldwin, Go Tell It on the Mountain (Mene ja kerro se vuorilla); Kincaid, Annie John (Katoava paratiisi); Naipaul, Mimic Men (Vallan hinta); Erdrich, Love Medicine (Anna meille siivet); Achebe, Things Fall Apart (Kaikki hajoaa); Jelloun, Les yeux baissés (Verhotut silmät); Kingston, Woman Warrior.

Huom! Syventäviä opintoja suorittavat voivat valita ainoastaan teoreettisia teoksia. Aineopintojen 5 op:een tentitään seuraavien tekijöiden teokset: Boehmer, Bart-Moore-Gilbert et al., Ahokas & Kähkönen, Morrison, Baldwin, Kincaid, Naipaul, Erdrich, Achebe, Jelloun, Kingston. Jos tentitään 3 op:ttä, edellisistä jäävät pois Ahokas & Kähkönen, Achebe, Kincaid ja Jelloun.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S3. Teoreettisia erikoistumisopintoja (Yleinen kirjallisuustiede)

Tulevat tentit

23.2.2018
23.3.2018
27.4.2018
25.5.2018
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies