YKIR2207 S3.5. Postkoloniaalinen ja etninen kirjallisuus 6 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Lotta Kähkönen

Osaamistavoitteet

Ks. tavoitteet kohdassa S3.

Sisältö

Ks. sisältö kohdassa S3.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Said, Orientalism; Bhabha, The Location of Culture; Brah, Cartographies of Diaspora; Spivak, Maailmasta kolmanteen; Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature; Bart-Moore-Gilbert et al. (ed.), Postcolonial Criticism; Ahokas & Kähkönen (toim.), Vieraaseen kotiin; Ilmonen, Caribbean Journeys; Parry, Postcolonial Studies. A Materialist Critique; Lazarus (toim.), Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies; Morrison, Beloved (Minun kansani, minun rakkaani); Baldwin, Go Tell It on the Mountain (Mene ja kerro se vuorilla); Kincaid, Annie John (Katoava paratiisi); Naipaul, Mimic Men (Vallan hinta); Erdrich, Love Medicine (Anna meille siivet); Achebe, Things Fall Apart (Kaikki hajoaa); Jelloun, Les yeux baissés (Verhotut silmät); Kingston, Woman Warrior.

Huom! Syventäviä opintoja suorittavat voivat valita ainoastaan teoreettisia teoksia. Aineopintojen 5 op:een tentitään seuraavien tekijöiden teokset: Boehmer, Bart-Moore-Gilbert et al., Ahokas & Kähkönen, Morrison, Baldwin, Kincaid, Naipaul, Erdrich, Achebe, Jelloun, Kingston. Jos tentitään 3 op:ttä, edellisistä jäävät pois Ahokas & Kähkönen, Achebe, Kincaid ja Jelloun.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S3. Teoreettisia erikoistumisopintoja (Yleinen kirjallisuustiede)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies