Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUKI1104 A1.D Tietokirjoittaminen II 4 op
Vastuutaho
Luova kirjoittaminen
Vastuuhenkilö
Luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja ja vaihtuvat opettajat ja ammattilaishaastateltavat

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on jäsentää kirjoittamista tavoitteellisena työnä ja löytää omia työtapoja.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tieto- ja yhteiskunnallisen kirjoittamisen eri muotoihin ja tietokirjoittamisen haasteisiin. Kurssin painotukset vaihtelevat vuosittain. Kurssi voidaan järjestää luentokurssina, studia generaliana tai opiskelijoiden tekeminä haastatteluina teemalla "Kirjoittaminen työnä", jolloin haastateltavat ovat tietokirjoittamisen ammattilaisia. Haastattelujen tarkoitus on perehdyttää opiskelijat heidän työtapoihinsa. Opiskelijoiden tulee tutustua myös haastateltavien tuotantoon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luentoja, tietokirjallisuutta, haastatteluja, artikkeleita.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Raportti portfolioon.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. Kirjoittamisen lajit (Luova kirjoittaminen)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies