Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1624 Harjoittelu 5 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Lehtori ja professori

Yleiskuvaus

Harjoittelu voi kuulua vapaavalintaisena opintona aine- tai syventäviin opintoihin pääaineessa. Aineopinnoissa siitä sovitaan lehtorin, syventävissä opinnoissa professorin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee hyödyntämään opiskelun kuluessa hankkimiaan taitoja kirjallisuusalan käytännön työtehtävissä.

Sisältö

Vapaavalintainen harjoittelujakso syventää opiskelijan asiantuntijuutta kirjallisuuden alan tehtävissä. Kotimaisen kirjallisuuden opiskelija voi hakeutua esimerkiksi CIMO:n kautta harjoitteluun myös ulkomaisiin yliopistoihin. Harjoittelutehtävät vaihtelevat ulkomailla sopimuksen mukaan opetustyöhön osallistumisesta oppimateriaalin tekoon, opiskelijoiden ohjaamisesta kirjastonhoitoon. Mikäli opiskelija suorittaa harjoittelun ulkomailla, se voidaan hyväksyä tutkintoon kansainvälistymistä tukevina opintoina.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Työharjoittelu ja raportin laatiminen. Ennen harjoittelua opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen harjoittelusta vastaavaan henkilöön ja varmistaa harjoittelun soveltuvuuden opintosuoritukseksi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät
6. vuoden syksy
6. vuoden kevät

Lisätietoja

Työllistymistä silmällä pitäen tutkintoon on suositeltavaa liittää omaan opiskelualaan liittyvää työharjoittelua. Kolmen kuukauden palkallisesta harjoittelusta, jonka päätteeksi tehdään harjoitteluraportti, voi saada 5 op.

Opiskelija anoo tiedekunnalta harjoittelutukea ja sen jälkeen hankkii itse harjoittelupaikan. Harjoittelusta on tarkempia tietoja humanistisen tiedekunnan intrasivulla.

Työelämätaitoja voi hankkia myös palkattomalla, lyhytkestoisella, omaan opiskelualaan liittyvällä työharjoittelulla, josta saa opintopisteitä (esim. kirjallisuustapahtumien ja kirjallisten organisaatioiden järjestelytehtävät, lehtikirjoittaminen, lukipiirien vetäminen). Tämäntyyppistä harjoittelua voi sisältyä myös kotimaisen kirjallisuuden sivuaineopintoihin.

Harjoittelun päätteeksi kirjoitettavasta raportista tulee käydä ilmi harjoittelun merkitys oman opinalan tuntemuksen lisäämisessä. Harjoittelun raportoinnista, hyväksymisestä osaksi tutkintoa ja pisteityksestä sovitaan oppiaineen vastuuhenkilön kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies