Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIGU0096 P1 Digitaalinen maailma 5 op
Vastuutaho
Digitaalinen kulttuuri, Pori
Vastuuhenkilö
Digitaalisen kulttuurin professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee digitaalisen kulttuurin määritelmän, peruskäsitteistön ja keskeiset osa-alueet, jotka liittyvät esimerkiksi tietoverkkoihin, media- ja mobiiliteknologioihin sekä peleihin ja niiden kehitykseen. Opiskelija osaa hahmottaa oman asemansa digitaalisen kulttuurin toimijana. Opiskelija pystyy myös vertailemaan eri maiden digitaalisen kulttuurin ilmiöitä ja tuntee digitaalisen kulttuurin kytkökset maiseman esittämisen tapoihin ja kulttuuriperintöprosesseihin.

Sisältö

Kurssi koostuu opetuskerroista, joilla luennoinnin ja harjoitusten kautta käsitellään digitaalisen kulttuurin määrittelyjä, suhteita lähitieteisiin ja keskeisiä tutkimusalueita. Opetuskerroilla käsitellään myös digitaalisia maailmanesittämistapoja sekä kulttuuriperinnön digitalisoitumista ja sähkösyntyisten ilmiöiden kulttuuriperintöprosesseja paikallisessa ja vertailevassa globaalissa viitekehyksessä. Opiskelijat tutustuvat lisäksi digitaalisen kulttuuriin ajankohtaisiin tutkimusprojekteihin ja niiden tuottamiin sovelluksiin. Opetuskertoihin liittyvä kirjallinen kuulustelu laajentaa näkemystä erityisesti verkkokulttuureista ja niiden kehityksestä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Saarikoski, Petri – Östman, Sari – Suominen, Jaakko & Turtiainen, Riikka (2009). Funetista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria.  Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, DIGITAALINEN KULTTUURI (Digitaalinen kulttuuri, Pori)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS (Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies