Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU0084 P3 Maisema, paikka ja kulttuuriympäristö 5 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen professori, yliopisto-opettaja ja yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu maiseman, paikan ja kulttuuriympäristön avainkäsitteet ja tutustuu niistä käytyyn tieteelliseen keskusteluun. Opiskelija perehtyy maisemantutkimukseen monitieteisenä tutkimusalana sekä sen tausta-aloihin ja sovellusalueisiin.

Sisältö

Osuudessa tarkastellaan maisemaa havaittuna ympäristönä, yhteisöllisenä paikkana ja samastumiskohteena, muistin paikkana, muuttuvana ympäristönä, ympäristön esittämisenä ja arvotettuna kulttuuriympäristönä. Osuus käsittää kuhunkin näistä teemoista liittyviä luentojaksoja ja pienimuotoisia ryhmäharjoitustöitä. Lähtökohtana on käsitys maisemasta ihmisen ja ympäristön monimuotoisena vuorovaikutuksena ja siihen perustuvana tapana nähdä ympäristö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Pakollinen kenttäpäivä/retki

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti tehdään moodlessa

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, DIGITAALINEN KULTTUURI (Digitaalinen kulttuuri, Pori)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS (Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies