Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE0088 P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön 2 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu yleiskuvan kulttuuriperinnön käsitteestä, kohteista ja ilmiöistä. Hän ymmärtää ja osaa selittää, millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva alue, joka kattaa yhtä lailla aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen ja audio-visuaalisen kulttuurin.

Sisältö

Opintojaksolla pohditaan, mitä kulttuuriperintö on ja miten erilaiset kulttuuriperintökohteet ovat syntyneet ja kehittyneet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opintojakson opetus toteutetaan vuorovaikutteisena verkkokurssina Mooc-periaatteella.Opintojakso suoritetaan Helsingin avoimen yliopiston verkkokurssilla ”Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen”. Sitovat ilmoittautumiset Joanna Veiniolle (joanna.veinio@helsinki.fi).Oppimisympäristö avautuu 8.8.2016 UniHel MOOCs -sivulla http://mooc.helsinki.fi/
Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen ”P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön” (2 op) opiskelijat suorittavat vain osan jakson tehtävistä. Opiskelijat voivat osallistua joko elokuussa (15.8.–2.10.), lokakuussa (31.10.–18.12) tai tammikuussa 2017 (16.1.–5.3.) alkavalle opintojaksolle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Verkkokurssin verkkotallenteet ja materiaalit, osatehtävät ja lopputehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS (Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies