Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1051 A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja 10 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön professori tai yliopisto-opettaja, historian lehtori tai muu suorituksen vastaanottava opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus on tarjota opiskelijalle mahdollisuus erikoistumiselle tai suuntautumiselle.

Sisältö

Opiskelija voi sijoittaa tähän opintojaksoon luento- ja harjoituskursseja sekä kirjatenttejä tai esseitä oheisen luettelon mukaan tai esimerkiksi työharjoittelun (5 op) tai projektityön (5 op). Kohtaan voi sijoittaa myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Osa suorituksista voi olla seminaari- tai luentokursseja, joita arvioidaan luentopäiväkirjan, luentotentin, harjoitustyön tai seminaariraportin perusteella. Korvaavuuksista sovitaan historian lehtorin tai kulttuuriperinnön yliopisto-opettajan kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Harjoittelu 5 op
Harjoittelusta sovitaan erikseen kulttuuriperinnön yliopisto-opettajan kanssa.
Opiskelija suorittaa itsenäisesti työharjoittelun kulttuurialalla. Hän verkostoituu ja hankkii käytännön työkokemusta.
Opiskelija työskentelee yhteistyökohteessa 2–3 kuukautta noin 30 tuntia viikossa tai yht. 360 tuntia. Harjoittelun jälkeen opiskelija laatii kirjallisen raportin (5 sivua), jossa hän reflektoi kriittisesti harjoittelukokemuksiaan opintojen kautta. Harjoittelun arviointi: hyväksytty / hylätty.

Projektityö 5 op
Projektityöstä sovitaan erikseen historian lehtorin tai kulttuuriperinnön yliopisto-opettajan kanssa.
Opiskelija harjoittelee ryhmä- ja projektityöskentelytaitoja kulttuurialan projektissa, jossa on osallisena ulkopuolinen toimija. Opiskelija osallistuu opetukseen ja/tai käytännön työhön sekä laatii projektityöskentelystä raportin (5 sivua). Projektityöskentelyn arviointi: 0–5.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Muusta valinnaisesta suorituksesta sovitaan erikseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusluettelo:

Kirjallisuus tentitään 5 op:n pakettina. Yksittäisestä teoksesta voi sisällyttää tutkintoon vain yhden suorituksen. Luettelon ulkopuolisista teoksista on sovittava erikseen tentin vastaanottavan opettajan kanssa.

 

 

Kansallinen historiakulttuuri 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee historian lehtori

-          Fewster, Derek: Visions of Past Glory: Nationalism and the Construction of Early Finnish History. SKS, Helsinki 2006. 555 s.

 

Kerronnan teoria 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee historian lehtori

-          Ricoeur, Paul: Memory, history, forgetting. University of Chicago Press, Chicago 2004.

642 s.

 

Menneisyyspolitiikan erityiskysymyksiä 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee historian lehtori

-          Kalela, Jorma: Making History. The Historian and Uses of the Past. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012. 224 s.

-          Anttonen, Pertti: Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. SKS, Helsinki 2005. 212 s.

 

 

Näkökulmia kulttuuriperinnön tutkimukseen 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja

-          Siikala, Anna-Leena & Klein, Barbro & Mathisen, Stein R. (eds.): Creating Diversities. Folklore, Religion and the Politics of Heritage. SKS, Helsinki 2004. 305 s.

-          Smith, Laurajane: Uses of Heritage. Routledge, London 2006. 351 s.

 

Kalevalainen kulttuuriperintö 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja

-          Anttonen, Pertti & Kuusi, Matti: Kalevala-lipas. Uusi laitos. SKS, Helsinki 1999. 336 s.

-          Tarkka, Lotte: Rajarahvaan laulu. Tutkimus Vuokkiniemen kalevalamittaisesta runokulttuurista 1821–1921. SKS, Helsinki 2005. 530 s.

 

Rakennusperintö 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön professori

-          Karhunen, Eeva: Porin kuudennen osantarinoista rakennettu kulttuuriperintö. Turun yliopisto, Turku 2014.

-          Lillbroända-Annala, Sanna: Från Kåk till kulturarv. En etnologisk studie av omvärderingen av historiska trästadsområden i Karleby och Ekenäs. Abo Akademis Förlag, Abo 2010. 287 s.

 

Teollinen kulttuuriperintö 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee historian lehtori

-          Alzén, Annika & Burell, Birgitta (red.): Otydligt. Otympligt. Otaligt: Det industriella kulturarvets utmaningar. Carlssons Bokförlag, Stockholm 2005. 193 s.

-          Grahn, Maarit: Perheyhtiö ja paikallisuus. A. Ahlström Osakeyhtiön historian perintö Noormarkussa. Turun yliopisto, Turku 2014. 294 s.

 

Vähemmistöjen ja erilaisuuden kulttuuriperintö 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee historian lehtori

-          Kostiainen, Auvo (toim.): Historian vähemmistöt. Turun historiallinen yhdistys, Turku 1994. 216 s. 

-          Kuparinen, Eero: Aleksandriasta Auschwitziin. Antisemitismin pitkä historia. Atena, Jyväskylä 1999. 384 s.

 

Suomalaisen arjen kulttuuriperintö 5op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön professori

-          Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri. SKS, Helsinki 1990. 403 s.

-          Vuorela, Toivo: Suomen kansankulttuurin kartasto. SKS, Helsinki 1976. 151 s.

 

Saksalaisen arjen kulttuuriperintö 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön professori

-          Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi, Saksanmaalla. Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. SKS, Helsinki 2000. 506 s.

 

Kulttuuriperintö ja muisti 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja

-          Fingerroos, Outi & Haanpää, Riina & Heimo, Anne & Peltonen, Ulla-Maija (toim.): Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. SKS, Helsinki 2006. 304 s.

-          Hamilton, Paula & Shopes, Linda (eds.): Oral History and Public Memories. Temple University Press, Philadelphia 2010. (sivut v–xvii ja 1–143)

-          Portelli, Alessandro: The Battle of Valle Giulia. Oral History and the Art of Dialogue. The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin 1997. (sivut vii–xx ja 3–54 sekä 91–179)

 

Kulttuuriperintökasvatus 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja

-          Stone, Peter G. & Molyneaux, Brian L. (eds.), The presented past: heritage, museums and education. Routledge, London 1994. 552 s.

 

Paikallisperinne 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja

-          Huuskonen, Marjut: Stuorra-Jovnnan ladut. Tenonsaamelaisten ympäristökertomusten maailmat. SKS, Helsinki 2004. 307 s.

-          Lukin, Karina: Elämän ja entisyyden maisemat. Kolgujev nenetsien arjessa, muistelussa ja kerronnassa. SKS, Helsinki 2011. 315 s.

 

Nainen, lapsi ja perhe eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä 5op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön professori

-          Segalen, Martine: Historical Anthropology of the Family. Cambridge University Press, Cambridge 1986. 328 s.

-          Weber-Kellermann, Ingeborg: Die deutsche Familie: Versuch einer Sozialgeschichte. Frankfurt am Main, Suhrkamp 1974. 271 s.

 

Siirtymäriitit eurooppalaisessa perinteessä 5 op

Kirjapaketin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön professori

-          Van Gennep, Arnold: The Rites of Passage. Routledge, London 2004. 198 s.

ja yksi seuraavista:

-          Sarmela, Matti (toim.): Pohjolan häät. SKS, Helsinki 1981. 200 s

-          Pentikäinen, Juha: Suomalaisen lähtö. Kirjoituksia pohjoisesta kuolemankulttuurista. SKS, Helsinki 1990. 272 s.

 

Lisätietoja

Kaikki sivuaineopiskelijat suorittavat 10 op laajuisen A1 Tutkielmaseminaarin. Heidän ei tarvitse suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS (Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies