Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUTS0024 P2 Kulttuuripolitiikka ja -hallinto 3 op
Vastuutaho
Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perusteet kulttuuripolitiikan päämääristä ja kulttuurihallinnon rakenteista. Opiskelija oppii havaitsemaan sosiaalisen toiminnan ja ihmisten välisten suhteiden kulttuurisuuden. Opiskelija oppii ymmärtämään ympäristönsä kulttuurisina ulottuvuuksina, kulttuurisina jäsentelyinä ja niihin liittyen myös kulttuurisena valtana. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kurssin jälkeen hallitsemaan ja soveltamaan tätä kulttuurisuutta muussakin kuin yksinomaan niin sanotussa kulttuurityössä.

Sisältö

Kurssilla annetaan kuva nykyhetken kulttuuripolitiikasta ja kulttuurihallinnon pääpiirteistä. Kulttuurihallintoa käsitellään kurssilla käytännön esimerkkien kautta ja nivomalla nämä yleisiin kulttuuripoliittisiin linjauksiin. Kulttuuripolitiikkaa käsitellään kansainvälisellä ja kansallisella tasolla: tarkastelun kohteena on kuntien, valtioiden ja kansainvälisten toimijoiden kulttuuripolitiikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan osoittama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, KULTTUURITUOTANNON SUUNNITTELU (Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies