Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUTS0031 P3 Kulttuuri ja talous 5 op
Vastuutaho
Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kulttuurin taloustieteen peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää kulttuuritoiminnan taloudellisia näkökohtia ja on perehtynyt kulttuuriyrittäjyyteen. Kurssin jälkeen opiskelija osaa asettaa tavoitteita ja toimia tavoitteiden saavuttamiseksi, hahmottaa kulttuurialaa bisneksenä ja tuntee brändinrakennuksen perusteet.

Sisältö

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:
- Kulttuurin tuottavuuteen ja rahoitukseen liittyvät ongelmat, julkinen tuki ja sen perustelut
- Kulttuurituotannon rahoitusinstrumentit, budjetointi, rahoituspäätös
- Kulttuuriyrittäjyys urana
- Liikeidea, tuotteistaminen, liiketoimintasuunnitelma ja yritysmuodot
- Yksilöllinen erikoisosaaminen kulttuurialan liiketoiminnassa
- Kulttuuriosaamisen hinnoittelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan osoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, KULTTUURITUOTANNON SUUNNITTELU (Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies