Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUTS0065 P6 Projektiseminaari 5 op
Vastuutaho
Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy oman projektisuunnitelman laatimiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa resursoida projektin ja laatia projektisuunnitelman, esitellä sen rahoittajalle sekä arvioida muiden suunnitelmia. Opiskelijalla on peruskäsitys erilaisista projektityypeistä ja projektiosaamisen ammatilliset perusvalmiudet.

Sisältö

Projektiseminaarissa kukin opiskelija laatii oman projektinsa projektisuunnitelman, joka sisältää kustannusarvion, toiminta- ja tiedotussuunnitelman sekä aikataulun ja esittelee sen muille opiskelijoille. Projektiseminaarissa käsitellään projektin hallinnan perusteita ja suunnitteluprosessia, tutustutaan käytännön projektiesimerkkeihin ja harjoitellaan apuraha-anomuksen tekemistä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, KULTTUURITUOTANNON SUUNNITTELU (Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies