Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSP0004 P4 Kokoelmien luonti, hoito ja dokumentointi 5 op
Vastuutaho
Museologia, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopistonlehtori ja tuntiopettajat
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä kaikkea museokokoelmat pitävät sisällään ja mitä uhkia ja velvollisuuksia niihin kohdistuu.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan museokokoelmien muodostumisen historiaan ja erilaisiin museokokoelmiin sekä kokoelmien dokumentointiin ja niihin liittyvään tutkimustoimintaan, etiikkaan ja juridiikkaan. Lisäksi opintojaksolla esitellään kokoelmien vauriotekijät ja niiden vaikutussekä käydään läpi varastointi, museoturvallisuus ja eri materiaalien (orgaaniset aineet, tekstiilit, taideteokset, metallit) hoitomenetelmät. Lyhyesti tutustutaan myös arkistoinnin perusteisiin ja arkistoihin liittyvään henkilötieto-, tekijänoikeus- ja julkisuuslainsäädäntöön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen sekä harjoitustyö ja/tai kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Merkitysanalyysimenetelmä sekä muu tuntiopettajien ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MUSEOLOGIA (Museologia, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies